Hitoktatás lehetőségei a Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskolában a 2022/2023. tanévre

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

A 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 35/A § törvény értelmében a szülők eldönthetik, hogy a pedagógus vezette erkölcstan, vagy az általuk megjelölt egyházak hit- és erkölcstan oktatását választják gyermekük számára. A döntés egész tanévre szól (év közben változtatásra nincs lehetőség).

 

Az órák a tanulók órarendjében szerepelnek, a tantárgy értékelése és minősítése az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint történik.

Iskolánk az alábbi lehetőségeket biztosítja az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek bemutatkozására.

 

Hit Gyülekezet  

Gergőné Ribarics Tünde

hitoktató

+36 30/486-5881 
tundegergo068@gmail.com

Ajánló
Plakát
Tájékoztató videó

Magyarországi Református Egyház

Hella Ferenc lelkész

+36 30/630-9130  
reformatuskanizsa@gmail.com

Plakát

Római Katolikus Egyház

Aigner Géza plébános

+36 30/628-9520  
aigner@martinus.hu

Ajánló
Plakát
Plakát 2
Tájékoztató videó
Tájékoztató videó 2

 

 

Pályázatok

Örökös ökoiskola
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Magyar falu program
Aktív iskola
Petőfi 200
Határtalanul
Erzsébet tábor
Tehetségpont
Okosan a pénzzel
Emberi Erőforrások Minisztériuma