Új Széchenyi terv
TIOP-1.1.1-12/
1-2012-001
"Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban"

Új Széchenyi terv
TÁMOP-3.3.15-13/
1-2014-0001
"A hátrányos helyzetű gyermekek önkéntes részvételének ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében"

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program

Örökös Ökoiskola

Nemzeti Tehetségsegítő Tanács

Nemzeti Tehetség Program

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, "A matematikai, a természettudományos, a technikai, digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben" című, pályázati kiírásra benyújtott Legyen rá energiád, hogy legyen még energiánk- takarékOKOSKODJ tudatosan! című NTP-MTTD-15-0131 azonosító számú pályázatunk 1500000 Ft támogatásban részesült.

Programunkkal a gyermekek energiatudatosságának erősítését és kompetenciáik hatékony fejlesztését szeretnénk elérni nem csak a természettudományos/technikai ismereteik bővítésével, hanem környezeti, gazdasági és társadalmi szerepük elmélyítésével is oly módon, hogy személyes tapasztalataikra építve sok érdekes, izgalmas fejlesztő feladatokat adunk az energiaforrások felhasználásának környezetre gyakorolt hatása, az energiatakarékosság jelentősége és a biztonságos energiafogyasztás terén. A program segítségével tanulóink további ismereteket szerezhetnek Magyarország és városunk, iskolánk, otthonuk gazdálkodási kérdéseiről, környezeti és természeti értékeinkről és az azokat fenyegető veszélyekről, valamint megóvásuk lehetőségeiről is. Az energiaátalakítási folyamatok környezeti hatásainak elemzése, az alternatív energiaátalakítási módok, az emberi tevékenységek által okozott környezetet károsító folyamatok, szennyezőanyagok és forrásaik megismerésével a gyerekek önálló álláspontot formálhatnak a felmerülő társadalmi, gazdasági, politikai kérdésekkel kapcsolatban is. Módszereink között döntési helyzetek és játékok is szerepelnek, melyekkel a fenntarthatóság pedagógiai gyakorlatát segítjük, anyanyelvi kompetenciájukat is erősítjük, és a NAT aktív állampolgárságra és demokráciára nevelés kiemelt fejlesztési feladatát is megvalósítjuk.

A tanulói motivációt segítő online interaktív tevékenységgel a digitális kompetencia fejlesztését célozzuk meg, az életszerű, versenyszintű kémiai és fizikai példákat tartalmazó feladatokkal, kísérletekkel pedig problémamegoldó gondolkodásukat erősítjük. Célunk, hogy a programban tanultak hatására környezetük védelméért mindannyian személyesen is felelősséget érezzenek, majd felnőttként is törekedjenek a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos problémák megoldására, és a modell által kialakított energiatakarékos szemléletük nemcsak az iskolai, hanem a hétköznapi életüket is áthassa.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Emberi Erőforrások Minisztériuma