Új Széchenyi terv
TIOP-1.1.1-12/
1-2012-001
"Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban"

Új Széchenyi terv
TÁMOP-3.3.15-13/
1-2014-0001
"A hátrányos helyzetű gyermekek önkéntes részvételének ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében"

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program

Örökös Ökoiskola

Nemzeti Tehetségsegítő Tanács

Projekt megnevezése:
"Pedagógusok szakmai megújulása Letenyén"
Pályázati azonosító:
TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0039
Kedvezményezett neve:
Andrássy Gyula Általános Iskola
Kedvezményezett címe:
8868 Letenye, Bajcsy-Zs. u. 2.
Pályázat kezdete, vége:
2010. augusztus 1. - 2012. szeptember 30.

A támogatás célja

Az új tanítási és tanulási módszerek megjelenése, a hagyományos pedagógusszerepek megváltozása, az informatika stb. egyaránt nagy kihívást jelentenek a pedagógusok és az oktatók számára. Az új körülményekhez való gyors alkalmazkodáshoz, az oktatás színvonalának emeléséhez, és az oktatási szolgáltatások széleskörű bevezetéséhez a pedagógusok kiterjedt és intenzív módszertani és szakmai fejlesztésére van szükség.

A pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges új módszerek (tanulóközpontú, differenciált módszertan, változatos tanulásszervezési megoldások, kooperatív tanulási technikák, projekt módszer stb.), eszközök (pl. IKT) használatának széleskörű megismertetésével és elterjesztésével, másrészt az intézmények bevonásával, a szolgáltatások és intézményi fejlesztések korszerűsítésével történik.

Az oktatás hatékonyságának, eredményességének javítása, az oktatási szektorban dolgozók szakmai kompetenciáinak fejlesztése, korszerűsítése.

A pályázat keretében olyan pedagógusok oklevéllel vagy oklevél betétlappal záruló képzése volt támogatható a felsőoktatás rendszerében, akik a pedagógus munkakör ellátására feljogosító első szakképzettségüket legalább 10 éve szerezték meg, és pedagógus munkakörben, vagy gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, szabadidő-szervezői munkakörben állnak a pályázó intézmény alkalmazásában.

Az elvégzett képzések segítik az oktatás minőségének javulását, támogatják a kompetencia alapú oktatás széleskörű és eredményes implementációját, valamint hozzájárulnak a pedagógusok szakmai megújulásához.

Új Széchenyi Terv
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

A pályázat keretében a következő képzési formákban volt támogatható a részvétel:

 • tanári mesterképzés
 • szakirányú továbbképzés
 • újabb műveltségterület elvégzésére irányuló részismeretek megszerzése

Az Andrássy Gyula Általános Iskola a "Pedagógusok szakmai megújulása Letenyén" című pályázattal tizenkettő-millió Ft-ot nyert 3 fő pedagógus képzésére.

Célunk az oktatás hatékonyságának, eredményességének javítása, a dolgozók szakmai kompetenciáinak fejlesztése, korszerűsítése. A pályázattal lehetőségünk van a pedagógusok pedagógiai kompetenciáinak szélesítésére és elmélyítésére. A támogatott pedagógusok felsőfokú szakirányú továbbképzésen és mesterképzésben vettek részt, amelyek oklevéllel záruló képzések a felsőoktatás rendszerében. Az elvégzett képzések segítik az oktatás minőségének javulását, támogatják a kompetencia alapú oktatás széleskörű és eredményes implementációját, valamint hozzájárulnak a pedagógusok szakmai megújulásához .

A pedagógusoknak a képzés idejére a következő jogosultságokat biztosítottuk a pályázatnak köszönhetően:

 1. 50%-os munkaidő-kedvezmény , amely magában foglalja a tanulmányok elvégzéséhez szükséges szabad munkanapokat és vizsganapokat is
 2. a képzéssel kapcsolatos költségeinek megtérítése:
  • képzés költségtérítése
  • tankönyv- és jegyzetvásárlás (Kizárólag a képzéshez szorosan kapcsolódó tankönyvek és jegyzetek vásárlása)
  • tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó útiköltség-, szállásköltség.

A pedagógusokkal a munkáltató tanulmányi szerződést kötött. A projekt zavartalan lebonyolítását menedzsment végzi: 1 fő projekt menedzser, és 1 fő pénzügyi ügyintéző.

Közreműködő szervezet:

www.esza.hu
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci u. 45. "C" épület