Új Széchenyi terv
TIOP-1.1.1-12/
1-2012-001
"Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban"

Új Széchenyi terv
TÁMOP-3.3.15-13/
1-2014-0001
"A hátrányos helyzetű gyermekek önkéntes részvételének ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében"

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program

Örökös Ökoiskola

Nemzeti Tehetségsegítő Tanács

Nemzeti Tehetség Program

A 6. és 7. évfolyamos tanulók energiatudatosságának erősítését célzó programunk keretében a gyerekek olyan természettudományos ismereteket szereznek, amelyek birtokában fel tudják mérni saját tetteik, tágabban az emberi tevékenység környezetet károsító folyamatainak következményeit. A havonta 3-szor tartott 2 órás délutáni foglalkozásokon hatékony tanulásszervezési módszerekkel, interaktív feladatokkal, online játékokkal személyes tapasztalataikra építve fokozatosan alakítjuk ki energiatudatos magatartásukat szűkebb (iskolai, otthoni), és tágabb (település, ország) környezetükben is.

Érintett témakörök szeptember-december hónapban:

  • Megújuló és meg nem újuló energiaforrások; felhasználásuk előnyei és hátrányai.
  • Megújuló és meg nem újuló energiaforrásokkal működő családi házak településünkön.
  • A globális felmelegedés és az üvegházhatás.
  • A jövő energiatermelésének lehetőségei: biomassza, nap-, szél-, víz-, geotermikus-, hullám-, árapály- és atomenergia.
  • A szén-, víz-, nap- és szélerőmű működési elve; előnyeik, hátrányaik, jövőjük.
  • Az elektromos energia útja az erőműtől a háztartásokig. Mit mér a villanyóra?
  • Az elektromos hálózat: légvezetékek, föld alatti kábelek, transzformátor-állomások.
  • Áramszolgáltatók Magyarországon. Elektromosenergia-import.
  • Energia az otthonunkban: energiafogyasztók és pazarlók. A zöldház. Fényfolyosó
  • Forgó Morgó Rajzpályázat- alkotások készítése az energiatakarékosságról

Az emberke tragédiája

Forgó - morgó

Kapcsolódó képek

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Emberi Erőforrások Minisztériuma