Új Széchenyi terv
TIOP-1.1.1-12/
1-2012-001
"Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban"

Új Széchenyi terv
TÁMOP-3.3.15-13/
1-2014-0001
"A hátrányos helyzetű gyermekek önkéntes részvételének ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében"

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program

Örökös Ökoiskola

Nemzeti Tehetségsegítő Tanács

„MESE-VÁR” nyári tábor a letenyei suliban

 

A Nagykanizsai Tankerületi Központ Iskolai közösségi program PILOT projektje keretében a Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskolában is több program valósult meg 2018 júniusában. 2018. június 18. és 22. között megvalósuló „MESE-VÁR” élményalapú tematikus program keretében 28 kisdiák (főként 1. és 2. osztályos résztvevőkkel) képzeletbeli utazást tett a mesék világába. A gondosan összeállított programok tartalma és a módszertan kreatív eszköztára és munkaformái hozzájárultak ahhoz, hogy a tanulás közösségi élménnyé váljon a gyermekek számára.

A közösen megalkotott mese kitalálása után a kicsik elkészítették saját mesetarisznyájukat, amelybe a próbatételek után kis emlékek kerültek. Így került bele hamuban sült pogácsa, melyet a tanulók a helyi Fáma Háza munkatársai segítségével maguk készítettek és kemencében sütöttek. Külső programszolgáltatók segítségével megismerhették és kipróbálhatták a fa megmunkálásának mesterségét (Boa Endre közreműködésével), majd találkozhattak népi hangszerekkel, meg is szólaltathatták azokat. Népdalokat énekeltek és egyszerű néptánc motívumok tanulása mellett megtapasztalhatták az élményszerű együttmozgás örömét (Cselényi József Attila vezetésével). A hagyományőrzés fontossága mellett cél volt az együvé tartozás erősítése. Lehetőségünk volt kirándulásra is. A Kis-Balaton élővilágának megismerése során eljutottunk Zalavárra és a Kányavári-szigetekre, ahol a természeti értékeink óvására nagy hangsúly fektettünk. Látogatást tettünk a helyi könyvtárban is, ahol a Letenyei Versmondó Kör néhány tagja a mese szeretetét és az olvasás fontosságát erősítette a kicsikben. A gyerekek ma már feledésbe merült népi játékokat is kipróbálhattak és ismerhettek meg. A hét során számtalan közösségépítő játékkal fejlődött az egymás iránti bizalmuk, ön- és társismeretük. A programok során fejlődött figyelmük, együttműködési készségük, kreativitásuk, fantáziájuk.

A táborzáráskor a hét mérföldköveinek felidézése során megfogalmazták a gyerekek, hogy nagyon sok élményben volt részük, jól érezték magukat. A jövőben is szívesen vesznek részt hasonló programokon, ahol új, nem hétköznapi környezetben és tapasztalati helyzetekben próbálhatják ki magukat.

Ezúton is megköszönöm kollégáim segítségét - Tamásné Csordás Gabriella, Ferenczi Izabella, Czupi Józsefné -, akik közreműködtek a programok megvalósításának sikerességében.

 

 

Gerencsérné Tóth Lívia

                                                                                                                        táborvezető

„MESE-VÁR” nyári tábor