Új Széchenyi terv
TIOP-1.1.1-12/
1-2012-001
"Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban"

Új Széchenyi terv
TÁMOP-3.3.15-13/
1-2014-0001
"A hátrányos helyzetű gyermekek önkéntes részvételének ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében"

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program

Örökös Ökoiskola

Nemzeti Tehetségsegítő Tanács

A Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola könyvtára

Az Andrássy Gyula Általános Iskolában Letenyén több évtizede folyamatosan működik iskolai könyvtár, amelyet főállású könyvtáros vezet közel egy évtizede. Az iskolai könyvtárunk olyan közösségi tér, ami nagyon sokféle szerepnek, feladatnak meg kell, hogy feleljen. Iskolánk könyvtárosa és nevelői a könyvtárhasználat elsajátításával, a tanulási-ismeretszerzési képességek fejlesztésével szoktatják tanulóinkat a könyvtárhoz, amely a tanórán kívüli foglalkozások, a tehetséggondozás és a felzárkóztatás legfontosabb színtere is.

Könyvtárunk mind a délelőtti, mind a délutáni órákban a tanulók rendelkezésére áll. A könyvtári foglalkozások, klubfoglalkozások színesítik tanulóink szabadidős tevékenységét. A délutáni foglalkozásokra várók, és a bejáró tanulók is az autóbusz indulásig hasznosan tölthetik el itt az idejüket.

Iskolai könyvtár
Iskolai könyvtár

Az iskolai könyvtár feladatai: MKM 16/1998. (IV. 8.) rendelete alapján:

  • Gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása.
  • Tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról.
  • Tanórai foglalkozások tartása.
  • Az egyéni és csoportos helyben használat biztosítása.
  • Könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzését.
  • Tanórán kívüli foglalkozások tartása.
  • Az iskolai könyvtár gyűjteményét a tanulók és a pedagógusok igényének figyelembevételével kell fejleszteni.
Hétfő 11:00 - 13:00
Kedd 10:00 - 13:00
Szerda 10:00 - 13:00
Csütörtök 10:00 - 14:00
Péntek 09:00 - 12:00

Könyvtáros: Varga Ferencné

"SULIFIRKÁSZOK" című iskolai újság

SZIRÉN Integrált Könyvtári Rendszer - www.sziren.com

A Szirén nevű integrált könyvtári rendszer a könyvtár olvasói számára készített számítógépes katalógus, amely kapcsolatban áll a kölcsönzői modullal. Így lehetővé teszi a könyvek azonosítását, a kölcsönzési információk lekérdezését.

SZIRÉN - integrált könyvtári rendszer

Új Magyrország Fejlesztési Terv
"Könyvtári Szolgáltatások Fejlesztése Zalában"
TÁMOP 3.2.4-08-1-2009-0025