Új Széchenyi terv
TIOP-1.1.1-12/
1-2012-001
"Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban"

Új Széchenyi terv
TÁMOP-3.3.15-13/
1-2014-0001
"A hátrányos helyzetű gyermekek önkéntes részvételének ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében"

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program

Örökös Ökoiskola

Nemzeti Tehetségsegítő Tanács

A Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola 33 hetedik évfolyamos diákja 4 kísérő pedagógussal május 12-15-ig 4 napos tanulmányi kiránduláson vett részt Szlovákiában a”Határtalanul !” program (HAT-14-01-0235 azonosító számú) pályázatának keretében. Az utazást az Emberi Erőforrások Minisztériuma 1.155.000 forinttal támogatta. Célunk volt az ismerkedés, kapcsolatkeresés a Felvidéken élő magyarsággal, a nemzeti összetartozás, a hazaszeretet elmélyítése, tudatosítása iskolánk névadója és családja történetén és a magyar kultúra, művészet neves személyiségeinek élettörténetén keresztül. (Mikszáth Kálmán, Ferenczy István, Blaha Lujza) Körutazásunk állomáshelyei: Ipolyszalka-77 év után újra sikeres kapcsolatfelvétel valósult meg általunk a két település között, a folytatásban a két iskola közt fűzzük szorosabbra a kapcsolattartást. Besztercebánya-a város Főterén tettünk sétát, az Andrássyak korának építészetével ismerkedtünk. Szklabonyán a Mikszáth-relikviákat bemutató házat és az emléktáblát tekintettük meg. Fülek várában érdekes előadást hallgattunk a vár történetéről. Rimaszombaton megtekintettük Ferenczy István és Blaha Lujza szobrát. Rimabányán az erődtemplom freskóit és mennyezetét csodáltuk meg. Rozsnyón iskolalátogatást tettünk, majd főtéri sétánkat Andrássy Dénesné szobra előtt zártuk. Betléren az Andrássy- kastély és parkjának megismerése jelentett nagy élményt. Utazásunkat Krasznahorka-váraljával folytattuk. A kirándulás utolsó állomása Kassa volt. A belvárosi séta után a Szent Erzsébet dómban koszorút helyeztünk el Rákóczi fejedelem sírjánál. A hazautazás is kellemesen telt: útinaplót írtunk, énekeltünk. Felejthetetlen élményekkel gazdagodva értünk haza.